Vorige

Volgende

Art. 11 - Plaatsbepaling van een speler en van een scheidsrechter


11.1.

De plaats van een speler wordt bepaald door de plaats waar hij de vloer raakt. Wanneer hij in de lucht is, behoudt hij dezelfde status die hij had toen hij voor het laatst de vloer raakte. Hierbij zijn inbegrepen de grenslijnen, de middenlijn, de drie(3)-puntenlijn, de vrije-worplijn, de lijnen die de beperkte gebieden begrenzen, de lijnen die de gebieden van de no-charge zone begrenzen.


11.2.

De plaats van een scheidsrechter wordt op dezelfde wijze bepaald als die van een speler. Als de bal een scheidsrechter raakt, is dat hetzelfde als het raken van de vloer op de plaats waar de scheidsrechter staat.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy Qt Help documentation editor

Home