Vorige

Volgende

Art. 15 - Doelende speler


15.1. Definitie


15.1.1.

Een schot voor een velddoelpoging of een vrije worp houdt in, dat de bal zich in de hand(en) van een speler bevindt en vervolgens door de lucht in de richting van de basket van de tegenstander wordt geworpen.


Een tik houdt in, dat de bal met de hand(en) in de richting van de basket van de tegenstander wordt gestuurd.


Een dunk houdt in, dat de bal met een of twee handen, neerwaarts door de basket van de tegenstander wordt geduwd.


Een tik en een dunk worden ook als een velddoelpoging beschouwd.


15.1.2.

De velddoelpoging:


Het is mogelijk, dat de hand(en) van de doelende speler door een tegenstander

worden vastgehouden, met de bedoeling hem het scoren te beletten. In dit geval

is het niet van essentieel belang of de bal de hand(en) van de speler heeft

verlaten.


Er bestaat geen relatie tussen het aantal legaal gemaakte stappen en de

velddoelpoging.


15.1.3.

Doorgaande beweging gedurende de velddoelpoging:

Home