Vorige

Volgende

Art. 16 - Doelpunt: Wanneer gemaakt en zijn waarde


16.1 Definitie


16.1.1.

Een doelpunt wordt gemaakt, wanneer een levende bal van bovenaf door de basket gaat, erin blijft of erdoor gaat.


16.1.2.

De bal wordt geacht in de basket te zijn, wanneer zelfs het kleinste deel van de bal zich in en onder het niveau van de ring bevindt.


16.2 Regel


16.2.1

Een doelpunt wordt aan het team toegekend, dat de tegenstanders basket aanvalt waarin de bal als volgt is in gegaan:


16.2.2.

Als een speler onopzettelijk een velddoelpunt in zijn eigen basket maakt, telt het doelpunt voor twee (2) punten en zal worden genoteerd, als te zijn gemaakt door de aanvoerder van de tegenstanders, die zich op het speelveld bevindt.


16.2.3.

Als een speler opzettelijk een velddoelpunt in zijn eigen basket maakt, is dit een overtreding en de punten worden niet toegekend.


16.2.4.

Een speler die de bal volledig van onderen door de basket werpt, begaat een overtreding.


16.2.5.

De wedstrijdklok moet tenminste 0:00.3 (drietiende van een seconde) aangeven voor een speler om balcontrole te verkrijgen na een inworp of na een rebound als gevolg van een vrije worp om nog een schot voor een velddoelpunt te kunnen ondernemen.

Als de klok 0:00.2 of 0:00.1 (tweetiende of ééntiende van een seconde) aangeeft, dan is de enige mogelijkheid voor een geldig velddoelpunt om de bal te tikken of een directe dunk van de bal.

Home