Vorige

Volgende

Art. 19 - Vervangingen


19.1. Definitie

Een vervanging is een onderbreking van de wedstrijd, door de vervanger aangevraagd om speler te worden.


19.2. Regel


19.2.1.

Een team mag een speler(s) tijdens een wisselgelegenheid vervangen.


19.2.2.

Een wisselgelegenheid start, voor:


19.2.3.

Een wisselgelegenheid eindigt, wanneer de bal ter beschikking staat van een

speler voor een inworp of voor de eerste of enige vrije worp.


19.2.4.

Een speler die vervanger is geworden en een vervanger die speler is geworden, mag achtereenvolgens niet aan het spel deelnemen of het speelveld verlaten, totdat de bal weer dood is geworden na een periode waarin de wedstrijdklok heeft gelopen, tenzij:


19.2.5.

Aan het scorende team zal geen vervanging worden toegestaan, wanneer na een geslaagd velddoelpunt de wedstrijdklok stilstaat en de wedstrijdklok nog twee (2.00) minuten of minder aan geeft in de vierde (4e) periode en in elke verlenging, tenzij een scheidsrechter de wedstrijd heeft onderbroken.


19.3 Procedure


19.3.1.

Slechts een vervanger heeft het recht een wissel aan te vragen. Hij (niet de coach of de assistent-coach) dient zich naar de wedstrijdtafel te begeven en op een duidelijke manier om een wissel te vragen, door met zijn handen het gebruikelijke signaal te geven of op de stoel voor de vervangers plaats te nemen. Hij moet gereed zijn, om onmiddellijk aan het spel te kunnen deelnemen.


19.3.2.

Een aanvraag voor een vervanging mag slechts worden ingetrokken, vóórdat het signaal van de scorer voor dit verzoek heeft geklonken.


19.3.3.

Zodra een wisselgelegenheid aanvangt, moet de scorer zijn signaal laten klinken om de scheidsrechters ervan in kennis te stellen, dat er een aanvraag voor een vervanging is gedaan.


19.3.4.

De vervanger moet buiten de lijnen van het speelveld verblijven, tot de scheidsrechter fluit, het wisselteken geeft en hem wenkt het speelveld te betreden.


19.3.5.

Een speler die vervangen is, mag zich direct naar zijn spelersbank begeven, zonder zich bij de scorer of de scheidsrechter te hoeven afmelden.


19.3.6.

Vervangingen dienen zo snel mogelijk te zijn voltooid. Een speler die zijn vijfde (5e) fout heeft begaan of gediskwalificeerd is, dient ogenblikkelijk te worden vervangen (binnen ongeveer dertig (30) seconden). Indien er naar het oordeel van de scheidsrechter sprake is van vertraging, moet het in overtreding zijnde team met een time-out worden belast. Indien het team geen time-out over heeft, zal de coach met een technische fout (‘B’) worden belast.


19.3.7.

Als er gedurende een time-out of een onderbreking van de wedstrijd, behalve gedurende de onderbreking tussen het tweede en derde kwart, een vervanging is aangevraagd, moet de vervanger vóór hij het speelveld betreedt, zich bij de scorer melden.


19.3.8.

Indien de vrije worpen nemer vervangen moet worden, omdat hij:


Moeten de vrije worpen door zijn vervanger worden uitgevoerd die niet eerder mag worden vervangen tot aan de volgende wisselgelegenheid, nadat de wedstrijdklok heeft gelopen.


19.3.9.

Indien het verzoek voor een vervanging wordt gedaan, nadat de bal ter beschikking staat van de nemer van de vrije worp voor de eerste of enige vrije worp, moet de vervanging worden toegestaan, wanneer:


In geval van een opeenvolgende reeks van vrije worpen als uitvloeisel van meer dan één (1)straf, dient iedere reeks als afzonderlijk te worden beschouwd.

Home