Vorige

Volgende

Art. 21 - Verloren verklaarde wedstrijd


21.1. Regel

Een team zal een wedstrijd verliezen, wanneer tijdens een wedstrijd het team minder dan twee (2) spelers op het speelveld heeft, die gereed staan om te kunnen spelen.


21.2. Straf


21.2.1.

Indien het team waaraan de wedstrijd wordt toegekend voor staat, is de bereikte stand op het moment dat de wedstrijd is gestopt, de eindstand. Staat het team, waaraan de wedstrijd is toegekend niet voor, dan moet als uitslag twee tegen nul (2 tegen 0) ten gunste van dit team worden genoteerd. Het in gebreke zijnde team ontvangt één (1) punt in de rangschikking.


21.2.2.

In geval van een reeks van dubbelwedstrijden (thuis en uit), waarbij de gescoorde punten worden opgeteld, verliest het team dat in gebreke blijft bij de eerste of de tweede wedstrijd, de gehele reeks door ‘In gebreke blijven’.

Home