Vorige

Volgende

Art. 22 - Overtredingen


22.1 Definitie

Een overtreding is een inbreuk op de regels.


22.2 Straf

De bal wordt toegekend aan de tegenstanders voor een inworp het dichtst gelegen bij de plaats van de inbreuk, behalve direct achter het bord, tenzij anders door de regels bepa

Home