Vorige

Volgende

Art. 23 - Speler uit en bal uit


23.1. Definitie


23.1.1.

Een speler is uit, als enig deel van zijn lichaam de vloer of een voorwerp raakt, anders dan een speler boven, op, of buiten de grenslijnen.


23.1.2.

De bal is uit, wanneer het in aanraking komt met:


23.2 Regel


23.2.1.

Het uitgaan van de bal wordt veroorzaakt door de speler die als laatste door de bal werd geraakt of aangeraakt, zelfs als de bal uitgaat door iets anders dan een speler te raken.


23.2.2.

Indien de bal uit is, ten gevolge van het raken of aanraken van de bal door een speler op of buiten de grenslijnen, dan heeft deze speler het uitgaan van de bal veroorzaakt.


23.2.3.

Indien een speler(s) zich gedurende een balvastsituatie buiten het speelveld of naar zijn verdedigingshelft beweegt, doet zich een sprongbalsituatie voor.

Home