Vorige

Volgende

Art. 24 - Dribbelen


24.1 Definitie


24.1.1.

Een dribbel is een beweging van de bal uitgevoerd door een speler in balbezit, die de bal werpt, tikt, rolt over de vloer of de bal met opzet tegen het bord werpt.


24.1.2.

Een dribbel start, als een speler, na een levende bal op het speelveld onder controle te hebben gekregen, deze op het speelveld werpt, tikt, rolt, ermee dribbelt of doelbewust tegen het bord werpt en de bal weer raakt, vóór deze met een andere speler in aanraking komt.


Een dribbel is beëindigd, zodra de speler de bal gelijktijdig met beide handen raakt, of de bal in een of beide handen tot stilstand laat komen.


Tijdens een dribbel mag de bal in de lucht worden geworpen, mits de bal de speelvloer of een andere speler raakt, voordat de speler die de bal had opgeworpen deze weer met de hand raakt.


Er is geen beperking met betrekking tot het aantal passen dat een speler mag nemen, wanneer de bal niet met zijn hand in aanraking is.


24.1.3.

Een speler die per ongeluk controle over de bal verliest en daarop weer controle over een levende bal op het speelveld verkrijgt, wordt beschouwd de bal te fumbelen.


24.1.4.

In het navolgende is er geen sprake van een dribbel:


24.2 Regel

Een speler mag niet, na zijn eerste dribbel beëindigd te hebben, voor de tweede maal gaan dribbelen, tenzij hij, tussen de twee (2) dribbels in, controle over de levende bal op het speelveld verloor ten gevolge van:

Home