Vorige

Volgende

Art. 25 - Lopen


25.1. Definitie


25.1.1.

Lopen is een ongeoorloofde beweging van één of beide voeten in welke richting dan ook en de beperkingen overschrijdt zoals in dit artikel vervat, zolang de speler op het speelveld in het bezit is van een levende bal.


25.1.2.

Een pivot vindt plaats, wanneer een speler op het speelveld in het bezit van een levende bal, één of meerdere malen met dezelfde voet in welke richting dan ook een stap doet, waarbij de andere voet, genaamd de pivotvoet, op dezelfde plaats met het speelveld in aanraking blijft.


25.2. Regel


25.2.1.

Bepalen van de pivotvoet voor een speler die op het speelveld een levende bal ontvangt:


25.2.2.

Voortbewegen met de bal voor een speler die de pivotvoet heeft bepaald en op het speelveld controle heeft over een levende bal:


25.2.3

Een speler die valt, ligt of op de vloer zit:

Home