Vorige

Volgende

Art. 28 - Acht (8) seconden


28.1. Regel


28.1.1.

Telkens wanneer: een speler op zijn verdedigingshelft balbezit verkrijgt over een levende bal, bij een inworp de bal legaal wordt aangeraakt door een speler of een speler raakt op de verdedigingshelft en het team van de speler die de inworp uitvoerde controle over de bal behoudt op zijn verdedigingshelft, moet zijn team binnen acht (8) seconden de bal op haar aanvalshelft hebben gebracht.


28.1.2.

Het team heeft er voor gezorgd dat de bal op zijn aanvalshelft is, als:


28.1.3.

De acht (8) seconden periode wordt met de resterende tijd voortgezet, wanneer het team dat voordien balcontrole had, een inworp op haar verdedigingshelft is toegekend als gevolg van:

Home