Vorige

Volgende

Art. 2 - Veld


2.1. Speelveld

Het speelveld dient een egaal, hard oppervlak zonder obstakels te zijn (Tekening1), met een lengte van achtentwintig (28) m en een breedte van vijftien (15) m, gemeten vanaf de binnenzijde van de grenslijnen.


Tekening 1. Volledige afmetingen speelveld

2.2.

De verdedigingshelft van een team bestaat uit de eigen basket, dat deel van het bord dat zich binnen het speelveld bevindt en dat deel van het speelveld dat word begrensd door de eindlijn achter hun eigen basket van het team, de zijlijnen en de middenlijn.  


2.3.

De aanvalshelft van een team bestaat uit de basket van de tegenstander, dat gedeelte van het bord dat zich binnen het speelveld bevindt en dat deel van het speelveld dat gelegen is tussen de eindlijn achter de basket van de tegenpartij, de zijlijnen en de binnenzijde van de middenlijn, het dichtst gelegen bij de tegenstanders basket.


2.4. Lijnen

Alle lijnen dienen in de kleur wit getrokken te worden, met een breedte van vijf (5) cm en duidelijk zichtbaar te zijn.


2.4.1. Grenslijnen  

Het speelveld wordt begrensd door de grenslijnen, bestaande uit de eindlijnen (aan de korte zijden) en de zijlijnen (aan de lange zijden). Deze lijnen maken geen deel uit van het speelveld.


Ieder obstakel, inclusief de personen die zich op de spelersbank bevinden, dient minstens twee (2) m van het speelveld verwijderd te zijn.


2.4.2. Middenlijn, middencirkel en halve cirkels  

De middenlijn moet vanuit het middelpunt van de zijlijnen, evenwijdig aan de eindlijnen worden getrokken en vijftien (15) cm buiten de zijlijnen uitsteken. De middenlijn is onderdeel van de verdedigingshelft.


De middencirkel moet in het midden van het speelveld zijn aangebracht met een straal van 1.80 m, gemeten vanaf de buitenzijde van de cirkelomtrek. Indien het binnenste van de middencirkel beschilderd is, dient deze dezelfde kleur te hebben als die van de beperkte gebieden.  


De halve cirkels voor de vrije worpen moeten zijn aangebracht met een straal van 1.80 m, gemeten vanaf de buitenzijde van de cirkelomtrek en waarvan hun middelpunt op het midden van de vrije-worplijn is gelegen (Tekening 2).


Tekening 2. Voorschrift beperkte gebied  


2.4.3. Vrije-worplijnen, beperkte gebieden en plaats tijdens vrije worpen

Een vrije-worplijn moet evenwijdig aan iedere eindlijn worden getrokken. De buitenkant van deze lijn moet 5.80 m van de binnenzijde van de eindlijn verwijderd zijn en 3.60 m lang zijn. Het midden ervan moet liggen op de denkbeeldige lijn, die de middens van de twee (2) eindlijnen verbindt.


De beperkte gebieden zijn, op de speelvloer gemarkeerde rechthoekige gebieden die worden begrensd door de eindlijnen, de verlengde vrije-worplijnen en de lijnen, die beginnen op de eindlijnen, met hun buitenkant 2.45 m verwijderd van het middelpunt van de eindlijnen en eindigen aan de uiteinden van het verlengde van de vrije-worplijnen. Deze lijnen, exclusief de eindlijnen, maken deel uit van het beperkte gebied. De binnenzijde van de beperkte gebieden dienen in één kleur geverfd te zijn.


De plaatsen langs de beperkte gebieden, gereserveerd voor spelers gedurende de vrije worpen, moeten worden aangebracht volgens Tekening 2.  


2.4.4. Drie(3)-puntengebied  

Het drie(3)-puntengebied van een team (Tekening 1 en 3) omvat het gehele speelveld, behalve het gebied bij de basket van de tegenstanders begrensd door en inclusief:  


De drie(3)-puntenlijn is geen onderdeel van het driepuntengebied.


Tekening 3. Tweepunten-/Driepuntengebied2.4.5. Spelersbankgebieden  

De spelersbankgebieden moeten buiten het speelveld zijn afgetekend, beperkt door twee (2) lijnen als weergegeven in Tekening 1.


In het spelersbankgebied moeten veertien (14) stoelen beschikbaar zijn voor het personeel dat plaats neemt op de spelersbank bestaande uit de coaches, de assistent-coaches, de vervangers, de uitgesloten spelers en de teambegeleiders. Alle andere personen moeten zich minstens twee (2) m achter de spelersbank bevinden.

2.4.6. Inworpmarkeringen zijlijn

De twee (2) kleine lijnen van 0,15m zullen buiten het speelveld worden aangebracht, aan de zijde tegenover de jurytafel en het spelersbankgebied, met de buitenste rand op 8,325m van de binnenkant van de dichtstbijzijnde eindlijn.

 

2.4.7. ‘No-charge halve cirkel’ gebieden

De ‘no-charge halve cirkel’ lijnen worden gemarkeerd op het speelveld, beperkt door:


Een ‘halve cirkel’ met een straal van 1,25 m gemeten vanaf het punt van de vloer onder het exacte midden van de basket tot aan de binnenrand van de ‘halve cirkel’. De’ halve cirkel’ is verbonden met:


De ‘no-charge halve cirkel’ lijnen maken deel uit van de ‘no-charge halve cirkel’ gebieden.

2.5. Plaats wedstrijdtafel en stoelen vervangers (Tekening 4)  

       

1 = schotklok operator, 2 = Timer, 3 = Commissaris (indien aanwezig), 4 = Scorer,  5 = Assistent scorer


Tekening 4. Wedstrijdtafel en stoelen vervangers        


Wedstrijdtafel

De wedstrijdtafel en de stoelen moeten op een verhoging zijn geplaatst. De omroeper en/of de statistici (indien aanwezig), kunnen naast de wedstrijdtafel of hierachter plaatsnemen.

Home