Vorige

Volgende

Art. 30 - Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft


30.1. Definitie


30.1.1.

Een team heeft controle over een levende bal op hun aanvalshelft als:


30.1.2.

Een team dat controle over de bal heeft op de aanvalshelft zorgt er voor dat de bal illegaal naar hun verdedigingshelft is teruggegaan als een speler van dat team als laatste de bal op zijn aanvalshelft aanraakt en de bal als eerste wordt aangeraakt door een speler van dat team:


Deze beperking is van toepassing op alle situaties van een team op de aanvalshelft, inclusief de inworpen. Echter, dit is niet van toepassing op een speler die vanuit zijn aanvalshelft opspringt, in de lucht nieuw teambalbezit verkrijgt en vervolgens met de bal op zijn verdedigingshelft landt.


30.2. Regel

Een team dat controle heeft over een levende bal op hun aanvalshelft, mag niet veroorzaken dat de bal ongeoorloofd naar hun verdedigingshelft teruggaat.


30.3 Straf

De bal zal voor een inworp worden toegewezen aan de tegenstanders op de aanvalshelft het dichtst bij de plaats waar de overtreding plaatsvond, behalve direct achter het bord.

Home