Vorige

Volgende

Art. 31 - Goaltending en Interference


31.1. Definitie


31.1.1.

Een schot voor een velddoelpoging of vrije worp:


31.2 Regel


31.2.1.

Goaltending tijdens een velddoelpoging vindt plaats, wanneer een speler de bal raakt, die zich volledig boven het niveau van de ring bevindt én:


31.2.2.

Goaltending tijdens een vrije worp vindt plaats, wanneer een speler de bal in zijn vlucht naar de basket raakt, vóórdat de ring geraakt is.


31.2.3.

Deze beperkingen zijn van toepassing totdat:


31.2.4.

Interference vindt plaats wanneer:


31.2.5.

Als:


zal geen enkele speler de bal nog aanraken, nadat deze de ring geraakt heeft en nog de mogelijkheid heeft in de basket te kunnen gaan.


Alle beperkingen met betrekking tot Goaltending en Interference blijven van toepassing.


31.3 Straf


31.3.1.

Indien de overtreding is begaan door een aanvallende speler, kunnen er geen punten worden toegekend. De bal wordt aan de tegenstanders toegekend voor een inworp aan de zijlijn ter hoogte van het verlengde van de vrije-worplijn, tenzij anders door de regels is bepaald.


31.3.2.

Indien de overtreding is begaan door een verdedigende speler, wordt het aanvallende team toegekend:


Toekenning van de punten, alsof de bal in de basket was gegaan.


31.3.3.

Indien de overtreding gedurende de laatste of enige vrije worp door een verdedigende speler is begaan, zal er aan het aanvallende team één (1) punt worden toegekend, gevolgd door een technische fout ten laste van de verdedigende speler.

Home