Vorige

Volgende

Art. 32 - Fouten


32.1 Definitie.


32.1.1.

Een fout is een inbreuk op de regels betreffende ongeoorloofd persoonlijk contact met een tegenstander en/of onsportief gedrag.


32.1.2.

Een willekeurig aantal fouten kan er tegen één of beide teams worden gefloten. Ongeacht de straf, dient iedere fout op naam van de overtreder op het wedstrijdformulier te worden genoteerd en dient de bijbehorende straf te worden uitgevoerd.

Home