Vorige

Volgende

Art. 34 - Persoonlijke fout


34.1 Definitie


34.1.1.

Een persoonlijke fout is een fout met illegaal contact, begaan door een speler met een tegenstander, ongeacht of de bal levend of dood is.


Een speler mag een tegenstander niet vasthouden, blokkeren, duwen, proberen door hem heen te dringen, hem laten struikelen of zijn bewegingsvrijheid belemmeren, door het uitsteken van een hand, arm, elleboog, schouder, heup, been, knie of voet, door zijn lichaam in een ‘ongewone’ stand te buigen (buiten zijn cilinder), noch mag hij zich schuldig maken aan enig ruw of gewelddadig spel.


34.2 Straf

Een persoonlijke fout moet tegen de overtreder worden genoteerd.


34.2.1.

Indien een fout wordt begaan tegen een speler die niet met een velddoelpoging bezig is:


34.2.2.

Indien de fout wordt begaan tegen een speler die met een doelpoging bezig is, worden aan die speler het volgende aantal vrije worp(en) toegekend:

Home