Vorige

Volgende

Art. 35 - Dubbelfout


35.1 Definitie


35.1.1.

Een dubbelfout is een situatie, waarbij twee (2) tegenstanders ongeveer gelijktijdig persoonlijke fouten tegen elkaar begaan.


35.2. Straf

Voor iedere overtreder wordt er een persoonlijke fout genoteerd. Er worden geen vrije worpen toegekend en het spel moet als volgt worden hervat:


Indien ongeveer gelijktijdig met de dubbelfout:

Home