Vorige

Volgende

Art. 37 - Onsportieve fout


37.1 Definitie


37.1.1.

Een onsportieve fout is een persoonlijke fout door een speler begaan die naar het oordeel van de scheidsrechter:


37.1.2.

De scheidsrechter moet onsportieve fouten gedurende de gehele wedstrijd op dezelfde wijze interpreteren en dient alleen de actie te beoordelen.


37.2 Straf


37.2.1.

Ten laste van de overtreder moet een onsportieve fout worden genoteerd.


37.2.2.

Vrije worp(en) zullen er worden toegekend aan de speler tegen wie de fout werd begaan, gevolgd door:


Het aantal toe te kennen vrije worpen is als volgt:


37.2.3.

Een speler moet voor de rest van de wedstrijd gediskwalificeerd worden, als hij met twee (2) onsportieve fouten wordt belast.


37.2.4.

Indien een speler conform Art. 37.2.3 gediskwalificeerd is, zal die onsportieve fout de enige fout zijn die bestraft moet worden en zal er geen extra straf voor de diskwalificatie worden genoteerd.

Home