Vorige

Volgende

Art. 38 - Diskwalificerende fout


38.1 Definitie


38.1.1.

Een diskwalificerende fout is elke ernstige onsportieve actie begaan door een speler of teambegeleider.


38.1.2.

Een coach die gediskwalificeerd is, moet door de assistent-coach, die op het wedstrijdformulier vermeld staat, worden vervangen. Indien er geen assistentcoach vermeld staat, moet hij door de aanvoerder (CAP) worden vervangen.


38.2 Straf


38.2.1.

Een diskwalificerende fout ten laste van de overtreder moet worden genoteerd.


38.2.2.

Indien de overtreder moet worden gediskwalificeerd volgens de betreffende artikelen van deze spelregels dan zal hij naar de kleedkamer van zijn team gaan en daar gedurende het verdere verloop van de wedstrijd verblijven, óf, indien hij dat verkiest, het gebouw verlaten


38.2.3.

Vrije worp(en) moeten worden toegekend:


Gevolgd door:


38.2.4.

Het aantal toe te kennen vrije worpen is als volgt:

Home