Vorige

Volgende

Art. 39 - Vechten


39.1 Definitie

Vechten is een fysieke interactie tussen twee (2) of meer tegenstanders (spelers en teambegeleiders).


Dit artikel is alleen van toepassing op teambegeleiders die het spelersbankgebied verlaten tijdens een gevecht of tijdens iedere andere situatie die tot vechten zou kunnen leiden.


39.2 Regel


39.2.1.

Vervangers, uitgesloten spelers of teambegeleiders, die het spelersbankgebied verlaten tijdens een gevecht of tijdens iedere andere situatie die tot een gevecht zou kunnen leiden, moeten worden gediskwalificeerd.


39.2.2.

Slechts de coach en/of assistent-coach is/zijn het toegestaan om het spelersbankgebied te verlaten tijdens een gevecht of tijdens iedere andere situatie die tot een gevecht zou kunnen leiden, met de bedoeling de scheidsrechters te helpen in het handhaven of herstellen van de orde. In dit geval worden zij niet met een diskwalificerende fout belast.


39.2.3.

Indien een coach en/of assistent-coach het spelersbankgebied verlaat en de scheidsrechters niet assisteert of probeert te assisteren bij het handhaven of herstellen van de orde, dan moeten zij worden gediskwalificeerd.


39.3 Straf


39.3.1.

Ongeacht het aantal teambegeleiders, dat gediskwalificeerd wordt voor het verlaten van het spelersbankgebied, zal er één enkele technische fout (‘B’) ten laste van de coach worden genoteerd.


39.3.2.

Ingeval er teambegeleiders van beide teams op grond van dit artikel gediskwalificeerd worden en er geen andere straffen zijn uit te voeren, moet de wedstrijd als volgt worden hervat.


Indien ongeveer gelijktijdig met het onderbreken van de wedstrijd als gevolg van vechten:


39.3.3.

Alle diskwalificerende fouten zullen worden genoteerd zoals beschreven in B.8.3 en tellen niet mee voor de teamfouten.


39.3.4.

Alle mogelijke straffen voor fouten tegen spelers die op het speelveld waren bij het vechten of iedere andere situatie die tot vechten kunnen leiden worden volgens Art.42 uitgevoerd.

Home