Vorige

Volgende

Art. 40 - Vijf (5) spelersfouten


40.1.

Een speler die vijf (5) fouten heeft begaan wordt daarvan door een scheidsrechter op de hoogte gesteld en dient het speelveld onmiddellijk te verlaten. Hij moet binnen dertig (30) seconden worden vervangen.


40.2.

Een fout door een speler begaan die reeds vijf (5) fouten had, wordt beschouwd als zijnde begaan door een uitgesloten speler en wordt ten laste van de coach genoteerd op het wedstrijdformulier (‘B’-notatie).

Home