Vorige

Volgende

Art. 41 - Teamfouten: Straf


41.1 Definitie


41.1.1.

Een teamfout is een persoonlijke, technische, onsportieve of diskwalificerende fout begaan door een speler. Een team krijgt met de teamfoutenregel te maken, nadat deze vier (4) teamfouten in een periode heeft begaan.


41.1.2.

Alle teamfouten die tijdens een interval van de wedstrijd plaatsvinden, worden beschouwd als te zijn begaan in de periode of verlenging die daar op volgt.


41.1.3.

Alle teamfouten die tijdens een verlenging worden gemaakt, worden beschouwd als te zijn begaan gedurende de vierde periode.


41.2 Regel


41.2.1.

Wanneer een team zich in de situatie bevindt dat de teamfoutenregel moet worden toegepast, moeten alle volgende persoonlijke fouten begaan tegen een speler, die niet bezig was met een velddoelpoging, worden bestraft met twee (2) vrije worpen in plaats van een inworp. De speler, waartegen de fout is gemaakt, zal de vrije worp nemen.


41.2.2.

Indien er een persoonlijke fout wordt begaan door een speler van een team dat in het bezit is van een levende bal, of aanspraak maakt op de bal, dient deze fout te worden bestraft met een inworp voor de tegenstanders.

Home