Vorige

Volgende

Art. 42 - Speciale situaties


42.1 Definitie

In een periode, waarin de wedstrijdklok als gevolg van een inbreuk stilstaat, kunnen zich speciale situaties voordoen, wanneer er een of meerdere fouten worden begaan.


42.2 Procedure


42.2.1.

Alle fouten moeten worden genoteerd en alle straffen dienen te worden bepaald.


42.2.2.

De volgorde waarin de fouten plaatsvonden, moet worden bepaald.


42.2.3.

Alle gelijkwaardige straffen tegen de teams en alle straffen ten gevolge van dubbelfouten, dienen te worden weggestreept in de volgorde waarin zij hebben plaatsgevonden. Nadat de straffen zijn vastgelegd en weggestreept, worden zij beschouwd als nooit te hebben plaatsgevonden.


42.2.4.

Het recht op balbezit als onderdeel van de laatste straf welke nog steeds uitgevoerd dient te worden, heft alle eerdere rechten op balbezit op.


42.2.5.

Zodra de bal levend wordt bij de eerste of enige vrije worp of bij een inworp, kan deze straf niet meer worden gebruikt om de bestraffing van een andere fout op te heffen.


42.2.6.

De resterende straffen dienen te worden uitgevoerd in de volgorde waarin zij hebben plaatsgevonden.


42.2.7.

Indien na het wegstrepen van gelijkwaardige straffen tegen de teams er geen

straffen meer overblijven die moeten worden uitgevoerd, wordt de wedstrijd als

volgt voortgezet.


Indien ongeveer gelijktijdig met de eerste (1e) inbreuk:

Home