Vorige

Volgende

Art. 43 - Vrije worpen


43.1 Definitie


43.1.1.

Een vrije worp is een mogelijkheid voor een speler, om ongehinderd één (1) punt te maken, vanaf een plaats vanachter de vrije-worplijn, binnen de halve cirkel.


43.1.2.

Een reeks vrije worpen wordt gedefinieerd als alle vrije worpen en/of erop volgend balbezit, voortvloeiend uit de straf ten gevolge van een enkelvoudige fout.


43.2 Regel


43.2.1.

Wanneer er voor een persoonlijke fout is gefloten en de straf is het toekennen van vrije worp(en):


43.2.2.

Wanneer er voor een technische fout is gefloten, mogen de vrije worpen worden uitgevoerd door een willekeurige speler van het andere team aangewezen door de coach.


43.2.3.

De nemer van de vrije worp(en) moet:


43.2.4.

Spelers op de plaatsen langs het beperkte gebied hebben er recht op, deze ruimtes, die geacht worden een (1) meter diep te zijn, om en om te bezetten


Tekening 6. Opstelling spelers tijdens vrije worpen


Deze spelers mogen:


43.2.5.

Spelers welke zich niet in de ruimtes langs het beperkte gebied bevinden, dienen zich achter het verlengde van de vrije-worplijn en achter de driepuntenlijn op te stellen, totdat de vrije worp beëindigd is.


43.2.6.

Gedurende een vrije worp(en), welke door een andere reeks vrije worpen of dooreen inworp gevolgd zal worden, dienen alle spelers zich achter het verlengde van de vrije-worplijn en achter de driepuntenlijn op te stellen.


Een inbreuk van Art.43.2.3, 43.2.4, 43.2.5 of van Art.43.2.6 is een overtreding.


43.3 Straf


43.3.1.

Indien een vrije worp slaagt en de overtreding(en) worden door de nemer van de vrije worp begaan zal het punt, indien gemaakt, niet worden toegekend.


Iedere andere overtreding van een speler, welke plaatsvindt direct vóór, ongeveer gelijktijdig, of ná de overtreding door de nemer van de vrije worp begaan, zal worden genegeerd.


De bal zal voor een inworp, ter hoogte van het verlengde van de vrije-worplijn, aan de tegenstanders worden toegekend, tenzij er verdere vrije worp(en) of een straf met balbezit moet worden uitgevoerd.


43.3.2.

Indien een vrije worp slaagt en de overtreding(en) vindt plaats door een willekeurige speler(s), anders dan de nemer van de vrij worp, zal:


In geval van de laatste of enige vrije worp, moet de bal aan de tegenstanders worden toegekend, voor een inworp vanaf iedere plaats vanachter de eindlijn.


43.3.3.

Indien een vrije worp niet slaagt en de overtreding vindt plaats door:

Home