Vorige

Volgende

Art. 44 - Herstelbare verkeerde beslissingen


44.1. Definitie

De scheidsrechters mogen een verkeerde beslissing herstellen in het geval een regel onbewust niet is toegepast, uitsluitend bij de volgende situaties:


44.2. Algemene werkwijze


44.2.1.

Om hersteld te kunnen worden, moeten de hierboven genoemde vergissingen door de scheidsrechters, de commissaris, indien aanwezig, of de tafelfunctionarissen worden erkend vóór de bal levend wordt ná de eerste dode bal nadat de klok was aangezet, volgend op de verkeerde beslissing.


44.2.2.

Een scheidsrechter mag de wedstrijd onmiddellijk onderbreken nadat een herstelbare verkeerde beslissing ontdekt is, zolang geen van beide teams hier nadeel van ondervindt.


44.2.3.

Alle begane fouten, gescoorde punten, verstreken tijd en toegevoegde activiteiten die plaats hebben kunnen vinden nadat de verkeerde beslissing zich heeft voorgedaan en vóórdat de verkeerde beslissing werd erkend, blijven geldig.


44.2.4.

Na het herstellen van de verkeerde beslissing, tenzij anders door de regels bepaald, moet de wedstrijd worden hervat vanaf de plaats waar deze werd onderbroken om de verkeerde beslissing te herstellen. De bal moet aan het team worden toegekend, die recht op de bal had op het moment dat de wedstrijd voor het herstellen van de fout werd onderbroken.


44.2.5.

Nadat een verkeerde beslissing is erkend en nog te herstellen is, moet:


44.2.6.

Herstelbare verkeerde beslissingen zijn niet meer te herstellen, nadat de hoofdscheidsrechter het wedstrijdformulier heeft ondertekend.


44.2.7.

Elke vergissing of fout van het bijhouden van de score, de tijd, of schotklokbediening door de tafelofficials die betrekking heeft op het bijhouden van de score, het aantal persoonlijke fouten, het aantal time-outs, wedstrijdklok en schotklok, mag op ieder moment vóórdat de hoofdscheidsrechter het wedstrijdformulier ondertekent, door de scheidsrechters worden gecorrigeerd.


44.3. Bijzondere werkwijze


44.3.1. Toekennen van een onterechte vrije worp(en).

Indien de verkeerde beslissing een onterechte vrije worp(en) betreft, moeten de vrije worp(en) als gevolg van de verkeerde beslissing worden geannuleerd en de wedstrijd als volgt worden voortgezet:


44.3.2. Niet toekennen van een terechte vrije worp(en).


44.3.3. Toestaan dat de verkeerde speler de vrije worpen uitvoert.

De vrije worp(en) als gevolg van de verkeerde beslissing moet(en) worden geannuleerd en de bal aan de tegenstanders worden toegekend, voor een inworp ter hoogte van het verlengde van de vrije-worplijn, tenzij verdere straffen moeten worden uitgevoerd.

Home