Vorige

Volgende

Art. 46 - De Hoofdscheidsrechter: Plichten en bevoegdheden


De hoofdscheidsrechter moet:


46.1.

Al het materiaal welke tijdens de wedstrijd wordt gebruikt, inspecteren en goedkeuren.


46.2.

De officiële wedstrijdklok, de schotklok en de stopwatch aanwijzen en de tafelfunctionarissen erkennen.


46.3.

De wedstrijdbal, uit minstens twee (2) door de thuisteam ter beschikking gestelde ballen, vaststellen. Indien geen van deze ballen als wedstrijdbal voldoet, mag hij een andere, meest geschikte, bal uitzoeken.


46.4.

Spelers niet toestaan voorwerpen te dragen, die andere spelers kunnen verwonden.


46.5.

Een sprongbal uitvoeren als begin van de eerste periode en de bal voor een inworp overhandigen als begin van de overige perioden aan de hand van de beurtelings balbezit pijl procedure.


46.6.

Een wedstrijd stoppen, indien de omstandigheden dat vereisen.


46.7.

Kunnen vaststellen dat een team de wedstrijd verloren verklaard krijgt.


46.8.

Nauwgezet het wedstrijdformulier aan het einde van de wedstrijd controleren of dat op ieder moment doen, als hij van oordeel is dat dit noodzakelijk is.


46.9.

Het wedstrijdformulier aan het einde van de wedstrijd goedkeuren en ondertekenen, waardoor de verantwoordelijkheden van de scheidsrechters en hun verbintenis met de wedstrijd beëindigd zijn. De bevoegdheden van de scheidsrechters nemen een aanvang, wanneer zij twintig (20) minuten voor de vastgestelde aanvangstijd van de wedstrijd op het speelveld aanwezig zijn en eindigt met het einde van de speeltijd, zoals vastgesteld door de scheidsrechters.


46.10.

Op de achterzijde van het wedstrijdformulier aantekenen, voordat dit ondertekend is:


In zo’n geval dient de hoofdscheidsrechter (de commissaris, indien aanwezig) een gedetailleerd verslag aan de organiserende instantie van de competitie uit te brengen.


46.11.

Indien noodzakelijk, of wanneer de scheidsrechters van mening verschillen, de definitieve beslissing nemen. Voor het nemen van deze definitieve beslissing mag hij de tweede scheidsrechter(s), de commissaris, indien aanwezig, en/of de tafelfunctionarissen raadplegen.


46.12.

Is bevoegd om voor de wedstrijd vast te stellen en te gebruiken, indien beschikbaar, een Instant Replay System ( IRS ) om te beslissen voordat hij het wedstrijdformulier tekent


46.13.

Heeft de bevoegdheid beslissingen te nemen, in alle gevallen waarin de regels niet specifiek voorzien.

Home