Vorige

Volgende

Art. 47 - Scheidsrechters: Taken en bevoegdheden


47.1.

De scheidsrechters zijn bevoegd, beslissingen te nemen betreffende overtredingen van de regels begaan binnen of buiten de grenslijnen, inclusief de wedstrijdtafel, de spelersbanken en de gebieden direct achter de lijnen.


47.2.

De scheidsrechters fluiten na een inbreuk van de regels, het einde van een periode óf, indien de scheidsrechters het noodzakelijk vinden om de wedstrijd te onderbreken. De scheidsrechters dienen niet te fluiten na een geslaagd velddoelpunt, een benutte vrije worp of het moment waarop de bal levend wordt.


47.3.

In het geval er over een persoonlijk contact of overtreding beslist moet worden, dienen de scheidsrechters de volgende basisprincipes in acht te nemen of af te wegen:


47.4.

Indien er een protest door een van beide teams wordt ingediend, dient de hoofdscheidsrechter (de commissaris, indien aanwezig), binnen één (1) uur na afloop van de wedstrijd het voorval aan de organiserende instantie van de competitie te rapporteren.


47.5.

Indien een scheidsrechter geblesseerd is, of om enige andere reden niet in staat is zijn taken binnen vijf (5) minuten na het voorval te hervatten, moet de wedstrijd worden voortgezet. De andere scheidsrechter dient het restant van de wedstrijd alleen tot het einde voort te zetten, tenzij het mogelijk is, de geblesseerde scheidsrechter door een andere bevoegde scheidsrechter te vervangen. Na overleg met de commissaris, indien aanwezig, beslist de overgebleven scheidsrechter(s) over de mogelijke vervanging.


47.6.

Indien een mondelinge uiteenzetting noodzakelijk is om een beslissing duidelijk te maken, dient dit voor alle internationale wedstrijden in het Engels te geschieden.


47.7.

Iedere scheidsrechter heeft de bevoegdheid beslissingen te maken binnen het kader van zijn bevoegdheden, maar heeft niet de bevoegdheid beslissingen door de andere scheidsrechter(s) genomen, te negeren of in twijfel te trekken.


47.8.

Beslissingen genomen door de scheidsrechters zijn definitief en zijn niet omstreden of te negeren.

/div>