Vorige

Volgende

Art. 4 - Teams


4.1. Definitie


4.1.1. Speelbevoegdheid

Een lid van een team is speelbevoegd, indien hij volgens de reglementen van de organiserende instantie, inclusief de reglementen betreffende de leeftijdsgrenzen, toestemming heeft om voor een team uit te mogen komen.


4.1.2. Speelgerechtigheid

Een lid van een team is speelgerechtigd, als zijn naam vóór aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdformulier is ingevuld en zolang hij niet gediskwalificeerd

is, noch vijf (5) fouten heeft begaan.


4.1.3. Speler of vervanger

Tijdens de speeltijd zal een teamlid:


4.1.4. Spelers tijdens onderbrekingen

Tijdens een interval van de wedstrijd worden alle teamleden die speelgerechtigd zijn, als spelers beschouwd.


4.2. Regel


4.2.1. Waar een team uit bestaat

Ieder team zal bestaan uit:


4.2.2. Spelers

Gedurende de speeltijd zullen er vijf (5) spelers van ieder team op het speelveld

zijn en zij mogen worden vervangen.


4.2.3.

Een vervanger wordt speler en een speler wordt vervanger, wanneer:


4.3 Tenue


4.3.1.

Het tenue van de spelers moet bestaan uit:


4.3.2.

Iedere speler moet een shirt dragen, met een duidelijk nummer op de voor- en achterkant van zijn shirt, in een effen kleur, die contrasteert met de kleur van het

shirt.


De nummers moeten duidelijk zichtbaar zijn en:


4.3.3.

Teams moeten minimaal twee (2) stellen shirts hebben en:


4.4. Overige uitrusting


4.4.1.

Alle door de spelers gebruikte uitrusting moet geschikt zijn voor de wedstrijd. Iedere uitrusting welke bedoeld is de lengte of reikwijdte van een speler te verhogen, of op welke wijze dan ook een oneerlijk voordeel geeft, is niet toegestaan.


4.4.2.

Spelers mogen geen uitrusting (voorwerpen) dragen, die letsel aan andere spelers kunnen toebrengen.


De volgende zaken zijn niet toegestaan:


De volgende zaken zijn toegestaan:


4.4.3.

Gedurende de wedstrijd mag een speler geen enkel commerciële, promotionele, charitatieve naam, merk, logo of andere uiting tonen, maar dat beperkt zich niet tot, op zijn lichaam, in zijn haar of op enig andere wijze.


4.4.4.

Iedere andere uitrusting, niet specifiek in dit artikel genoemd, moet door de FIBA Technische Commissie worden goedgekeurd.

Home