Vorige

Volgende

Art. 50 - De schotklokoperator: Taken


De schotklokoperator zal van een schotklok zijn voorzien en dit zodanig bedienen, dat het wordt:


50.1.

Gestart of herstart als:


50.2.

Stil gezet maar niet teruggezet, wanneer hetzelfde team dat voordien in balbezit was, de bal voor een inworp wordt toegewezen als gevolg van:


50.3.

Stil gezet en teruggezet naar vierentwintig (24) seconden, zonder zichtbare weergave op de schermen, als:


50.4.

Stil gezet maar niet teruggezet naar vierentwintig (24) seconden wanneer aan hetzelfde team dat eerder controle over de bal had, een inworp wordt toegekend op de aanvalshelft en veertien (14) seconden of meer zichtbaar zijn op de schotklok:


50.5.

Stil gezet en teruggezet naar veertien (14) seconden wanneer:


50.6.

Uitgezet, nadat de bal dood is geworden en de wedstrijdklok in de betreffende periode heeft stil gestaan als er een nieuw balbezit is voor een team en er minder dan veertien (14) seconden op de wedstrijdklok resteren.


Het signaal van de schotklok stopt niet de wedstrijdklok of de wedstrijd, noch maakt het de bal dood, tenzij een team balbezit heeft.

Home