Vorige

Volgende

Art. 6 - Aanvoerder: Taken en bevoegdheden


6.1.

De aanvoerder is een speler, aangewezen door de coach, die zijn team op het speelveld vertegenwoordigt. Hij mag gedurende de wedstrijd op een beleefde wijze, ter verkrijging van inlichtingen, met de scheidsrechters communiceren, echter alleen wanneer de bal dood is en de wedstrijdklok stilstaat.


6.2.

De aanvoerder moet onmiddellijk na het einde van de wedstrijd de hoofdscheidsrechter er van in kennis stellen, dat zijn team protest aantekent tegen de uitslag van de wedstrijd en het wedstrijdformulier in de ruimte ‘Handtekening aanvoerder in geval van protest’ ondertekenen.

Home