Vorige

Volgende

Art. 8 - Speeltijd, gelijke stand en verlengingen


8.1.

De wedstrijd zal uit vier (4) perioden van ieder tien (10) minuten bestaan.


8.2.

Twintig (20) minuten voorafgaand aan de start van de wedstrijd begint een

interval van het spel.


8.3.

Tussen de eerste en de tweede periode, tussen de derde en de vierde periode

en voorafgaand aan elke verlenging, is er een interval van twee (2) minuten.


8.4.

Tussen beide helften is er een interval van vijftien (15) minuten.


8.5.

Een interval start:


8.6.

Een interval eindigt:


8.7.

Wanneer de stand aan het einde van de vierde periode gelijk is, moet de wedstrijd met zoveel verlengingen van vijf (5) minuten worden voortgezet, als nodig is tot er geen gelijke stand meer is..


8.8.

Wanneer er een fout wordt gemaakt vlak vóór dat het signaal van de wedstrijdklok klinkt voor het einde van de wedstrijd, dienen de eventuele vrije worp(en) na het einde van de speeltijd te worden genomen.


8.9.

Wanneer een verlenging als gevolg van deze vrije worp(en) noodzakelijk is, zullen alle fouten begaan na het einde van de speeltijd verondersteld te hebben plaatsgevonden gedurende een interval en de vrije worp(en) zullen vóór aanvang van de verlenging worden uitgevoerd.

Home