Vorige

Volgende

B.10 - Het noteren van de doorlopende score


B.10.1.

De scorer moet een chronologisch overzicht bijhouden van de punten die door beide teams zijn gemaakt.


B.10.2.

Voor dit scoreverloop zijn er op het wedstrijdformulier vier (4) kolommen aangebracht.


B.10.3.

Iedere kolom is weer in vijf (5) kolommen onderverdeeld: De beide kolommen aan de linker en rechterzijde van de gearceerde ‘M’ kolom zijn bestemd voor de notatie van het spelersnummer (eerste en vierde kolom) en de score (tweede en vijfde kolom) van de beide teams. In de ‘M’ kolom vindt de notatie van de minuten plaats.


De scorer dient:


Tekening 11. Doorlopende Score

Home