Vorige

Volgende

B.12 Het noteren van de doorlopende score: Afronding


B.12.1 Aan het einde van de wedstrijd dient de scorer twee dikke horizontale strepen te trekken over de hele kolombreedte onder de uiteindelijke score, zoals genoteerd conform B.11.4.


Tekening 12. Afronding


B.12.2.

Aan het einde van iedere periode moet de scorer de score die door beide teams in die periode behaald is, op de daarvoor bestemde plaats onder aan het wedstrijdformulier invullen.


B.12.3.

Aan het einde van de wedstrijd moet de scorer de einduitslag en de naam van de winnende team noteren.


B.12.4.

De scorer moet zijn naam in blokletters op het wedstrijdformulier noteren, nadat eerst de timer en de schotklokoperator hun naam in blokletters op het wedstrijdformulier hebben genoteerd.


B.12.5.

Nadat de tweede scheidsrechter(s) getekend heeft, is de hoofdscheidsrechter degene die als laatste het wedstrijdformulier goedkeurt en ondertekent. Deze handeling beëindigt de verantwoordelijkheden van de scheidsrechters en hun verbintenis met de wedstrijd.


Tekening 13. Onderkant Wedstrijdformulier


Opmerking:

Indien één van de aanvoerders het wedstrijdformulier onder protest tekent (gebruikmakend van de ruimte aangeduid met ‘Handtekening aanvoerder in geval van protest’), dienen de tafelfunctionarissen en de tweede scheidsrechter(s) ter beschikking van de hoofdscheidsrechter te blijven, totdat deze hen toestemming verleent, om weg te mogen gaan.

Home