Vorige

Volgende

B.4, B.5 en B.6 - Deelname


B.4.

Uiterlijk tien (10) minuten voor de wedstrijd moeten de beide coaches:


B.4.1.

Hun goedkeuring geven aan de namen en de daarbij behorende nummers van de leden van hun team.


B.4.2.

De namen van de coach en assistent-coach bevestigen.


B.4.3.

De vijf (5) spelers aangeven die de wedstrijd zullen beginnen, door het plaatsen van een kleine ‘x’ naast het nummer in de kolom ‘Speler in’.


B.4.4.

Het wedstrijdformulier ondertekenen.

De coach van team ‘A’ moet als eerste bovenstaande informatie verstrekken.


B.5.

Bij aanvang van de wedstrijd moet de scorer een kleine cirkel trekken rond de kleine ‘x’ van de vijf (5) spelers van iedere team, waarmee de wedstrijd wordt begonnen.


B.6.

Tijdens de wedstrijd, wanneer een vervanger voor de eerste keer op het speelveld komt, dient hij een kleine ‘x’ (niet omcirkeld) naast het nummer in de kolom ‘Speler in’ aan te brengen.

Home