Vorige

Volgende

B.7 - Time-out


B.7.1.

Verleende time-outs tijdens iedere helft of verlenging dienen op het wedstrijdformulier te worden geadministreerd, door het aanbrengen van de minuut van de speeltijd van de periode of verlenging in de daarvoor bestemde vakjes onder de naam van het betreffende team.


B.7.2.

Aan het einde van iedere periode of verlenging moeten niet gebruikte vakjes door middel van twee evenwijdige strepen worden aangegeven. Wanneer een team, voor de laatste twee (2) minuten van de tweede helft, geen time-out is toegekend, dan zal de scorer twee (2) horizontale lijntjes zetten in het eerste vakje van de time-outs van de tweede helft voor dat team.

Home