Vorige

Volgende

B.9 - Teamfouten


B.9.1.

Op het wedstrijdformulier staan er bij iedere periode vier (4) vakjes (direct onder de naam van het team en boven de namen van de spelers), waarin de teamfouten genoteerd moeten worden.


B.9.2.

Telkens wanneer een speler een persoonlijke, technische, onsportieve of diskwalificerende fout begaat, dient de scorer deze fout ten laste van het team van die speler te noteren, door achtereenvolgens een grote ‘X’ te zetten in de daarvoor bestemde vakjes.

Home