Vorige

Volgende

C. Procedure Protest


Indien tijdens een officiële FIBA-competitie een team meent in haar belangen geschaad te zijn door een beslissing van een scheidsrechter [hoofdscheidsrechter of tweede scheidsrechter(s)] of door welke andere gebeurtenis dan ook tijdens de wedstrijd, dient het team als volgt te handelen:


C.1.

De aanvoerder (CAP) van dat team dient onmiddellijk na afloop van de wedstrijd de hoofdscheidsrechter mee te delen, dat zijn team protest tegen de uitslag van de wedstrijd aantekent en het wedstrijdformulier te ondertekenen in de ruimte die is aangegeven met ‘Handtekening aanvoerder in geval van protest’.


Om deze verklaring geldig te maken, moet een officiële vertegenwoordiger van de nationale bond of de vereniging het protest schriftelijk bevestigen. Dit dient binnen twintig (20) minuten na afloop van de wedstrijd plaats te vinden. Het geven van een gedetailleerde uitleg is niet noodzakelijk. Het voldoet om te schrijven: ‘De nationale bond (of team) X protesteert tegen de uitslag van de wedstrijd tussen de teams X en Y’. Daarop dient hij bij de vertegenwoordiger van de FIBA of bij de Voorzitter van de Technische Commissie een borgsom te deponeren, equivalent aan CHF 1.500.


De nationale bond van de betrokken team of vereniging, moet de tekst van zijn protest binnen één (1) uur na afloop van de wedstrijd bij de vertegenwoordiger van de FIBA of de Voorzitter van de Technische Commissie indienen. Als de beslissing van de Technische Commissie in het voordeel is van het protesterende team dan wordt de borgsom terugbetaald.


C.2.

De hoofdscheidsrechter moet binnen één (1) uur na afloop van de wedstrijd het incident, dat tot het protest leidde, bij de vertegenwoordiger van de FIBA of de Voorzitter van de Technische Commissie melden.


C.3.

Indien de nationale bond van de betrokken team of vereniging, of die van de tegenpartij of zijn vereniging, het niet eens is met de beslissing van de Technische Commissie, kan bij de Jury d’Appèl beroep worden aangetekend. Om dit beroep geldig te verklaren, moet dit schriftelijk worden gedaan, binnen twintig (20) minuten na het bekend worden van de beslissing van de Technische Commissie en dient als zekerheid vergezeld te gaan van een borgsom, equivalent aan CHF 3.000. Als de beslissing van de Jury d’Appèl in het voordeel is van het protesterende team dan wordt de borgsom terugbetaald


C.4.

Video, film, foto’s of iedere andere vorm van visueel elektronische/digitale apparatuur, mag uitsluitend worden gebruikt om de verantwoordelijkheid betreffende de handhaving van de orde vast te kunnen stellen of voor educatieve (training) doeleinden, nadat de wedstrijd beëindigd is.


Noot:

Voor competities die door de Nederlandse Basketball Bond worden georganiseerd gelden de reglementen, zoals deze door de NBB zijn gepubliceerd.

Home