Vorige

E. Media Time-outs


E.1 Definitie

De organiserende instantie van de competitie mag zelf bepalen, of het Media time-outs zal toestaan en zo ja, van welke duur (60, 75, 90 of 100 seconden).


E.2 Regel


E.2.1.

Naast de reguliere time-out, is er één (1) Media time-out per periode toegestaan. Media time-outs tijdens verlengingen zijn niet toegestaan.


E.2.2.

De eerste time-out van iedere periode (team of Media) moet een duur hebben van 60, 75, 90 of 100 seconden.


E.2.3.

De duur van alle overige time-outs per periode, dient zestig (60) seconden te bedragen.


E.2.4.

Beide teams hebben gedurende de eerste helft recht op twee (2) time-outs en drie (3) time-outs gedurende de tweede helft. Deze time-outs kunnen gedurende de wedstrijd op elk tijdstip worden aangevraagd en kunnen een duur hebben van:


E.3 Procedure


E.3.1.

Idealiter zou de Media time-out benut moeten worden, met nog vijf (5) minuten resterende speeltijd in de periode. Echter, er is geen garantie dat dit het geval zal zijn.


E.3.2.

Indien geen van beide teams een time-out heeft aangevraagd vóór aanvang van de laatste vijf (5) minuten van de periode, wordt er een Media time-out toegekend bij de eerste gelegenheid dat de bal dood wordt en de klok stilstaat. Deze time-out wordt aan geen van beide teams belast.


E.3.3.

Indien een van beide teams een time-out wordt toegewezen vóór aanvang van de laatste vijf (5) minuten van de periode, zal deze time-out als Media time-out worden gebruikt.

Deze time-out telt zowel als Media time-out, als time-out voor het team dat deze had aangevraagd.


E.3.4.

Volgens deze procedure zou er in iedere periode minimaal één (1) time-out kunnen plaatsvinden. In de eerste helft zou het aantal time-outs op maximaal zes (6) en in de tweede helft op maximaal acht (8) kunnen uitkomen.


Einde van de regels en wedstrijdprocedures.

Home